PŘÍBĚH VARHAN

“Všeliký duch chval Hospodina”, tento biblický verš ze samého konce Knihy žalmů se skvěl i na lunetě umístěné mezi píšťalami varhan v evangelickém kostele ve Škvorci. Nástroj pocházející z druhé poloviny 18. století stával na kúru novogotického kostelíku, který si v roce 1892 postavili místní evangelíci. Varhany, které měly 414 píšťal sloužily k potěše věřících i návštěvníků kostela téměř sto let. Ještě v roce 1990 na nich varhaník Josef Popelka v rámci mapování varhanního fondu Čech a Moravy nahrál tři skladby pro tehdejší Československý rozhlas, krátce poté však byly rozebrány.

Nebyl to znak kulturního barbarství, ale snaha o záchranu historického nástroje. Do škvoreckého kostela tehdy zatékalo, kvůli narušené statice praskaly stěny a nikdo netušil, zda se z něj nestane ruina. Škvorecký sbor se proto rozhodl varhany raději rozebrat a uskladnit.

Velkým úsilím členů a přátel sboru se škvorecký kostel nakonec podařilo zachránit, po náročné rekonstrukci se roku 2003 stal opět důstojným příbytkem Páně. A jelikož se v posledních letech začal k novému životu probouzet i samotný sbor, začali jsme přemítat, jak by bylo možné vdechnout našim varhanám nový život. Protože finanční možnosti sboru nejsou velké, rozhodli jsme se začít shánět prostředky na rekonstrukci varhan formou adopce varhanních píšťal. Pomozte nám prosím zachránit tento historický nástroj, zašlete nám libovolný finanční příspěvek nebo adoptujte konkrétní varhanní píšťalu. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Prozatím jste na obnovu varhan přispěli

Jak podpořit

Chci přispět jakoukoliv částku bez adopce

Váš příspěvek prosím zašlete na transparentní účet č. 2101803821/2010 nebo můžete danou částku předat v hotovosti Farnímu sboru ČCE ve Škvorci.

Pokud budete požadovat potvrzení o převzetí daru, prosím kontaktujte nás e-mailem na adopce@skvoreckevarhany.cz

Chci adoptovat píšťalu

K finanční podpoře celkové rekonstrukce varhan jsme zvolili tzv. formu adopce varhanních píšťal. Věříme, že tímto způsobem bude za každou píšťalou stát konkrétní lidský příběh, díky kterému mohla být dokončena oprava tohoto hudebního nástroje.

Píšťaly jsou symbolicky oceněny dle jejich velikosti. Z přehledu si vyberte konkrétní píšťalu a zašlete zvolenou částku dle platebních pokynů.

Následně Vám bude vystaveno potvrzení o adopci Vámi vybrané píšťaly.

Chci poskytnou dar a na detailech se domluvit osobně

Kontaktujte nás prosím e-mailem na adopce@skvoreckevarhany.cz

Vážíme si Vaší pomoci, ve všech případech Vám bude vystaveno potvrzení o převzetí daru, nebo sepsána smlouva o daru, případně zaslán certifikát o adopci píšťaly.
Dle zákona si můžete jako fyzická i právnická osoba odečíst tento dar ze základu daně a tím snížit svůj daňový základ.
Ke sbírce na rekonstrukci škvoreckých varhan se používá pouze transparentní účet pro možnou kontrolu veřejností, jak je nakládáno s prostředky věnovanými dárci. Z toho důvodu nemůžeme ovlivnit vypsání názvu účtu dárce ve zveřejněném výpisu.
V případě požadavku na úplnou anonymitu je možné dar vložit na přepážce banky v hotovosti na účet č. 2101803821/2010. Na přepážce Vám mohou pomoci s vyplněním vkladového dokumentu.

– Galerie –

Přehled píšťal k adopci

Kopula 8 ́

Celkem 45 píšťal.

Cena adopce 20 000 Kč/píšťala

Kopula 4 ́

Celkem 45 píšťal.

Cena adopce 10 000 Kč/píšťala

Roh 4 ́

Celkem 45 píšťal.

Cena adopce 5 000 Kč/píšťala

Subbas 16 ́

Celkem 18 píšťal.

Cena adopce:

50 000 Kč/píšťala pro píšťaly C až c 

40 000 Kč/píšťala pro píšťaly cis – a

Oktavbas 8 ́

Celkem 18 píšťal.

Cena adopce 30 000 Kč/píšťala

Oktavbas 4 ́

Celkem 18 píšťal.

Cena adopce 10 000 Kč/píšťala

Principál 2 ́

Celkem 45 píšťal.

Cena adopce 2000 Kč/píšťala

Kvinta 1 1/3 ́

Celkem 45 píšťal.

Cena adopce 1000 Kč/píšťala

Mixtura 1 ́ I. řada

Celkem 45 píšťal.

Cena adopce 500 Kč/píšťala

Mixtura 1 ́ II. řada

Celkem 45 píšťal.

Cena adopce 500 Kč/píšťala

Mixtura 1 ́ III. řada

Celkem 45 píšťal.

Cena adopce 500 Kč/píšťala

Kontakt

Koordinátor projektu

David Ruml
e-mail: info@skvoreckevarhany.cz
telefon: +420776320178

Sbor ČCE Škvorec

Husova 133
250 83 Škvorec
Web: skvorec-evangelici.webnode.cz
e-mail: skvorec@evangnet.cz